Het Groot Openbaar Schrijfatelier van Villa Voortman

Villa Voortman

26 en 27 mei in Minard , een evenement op scène waar ter plaatse, op basis van onverwachte opdrachten, geschreven wordt, beelden zullen ontstaan, verse teksten gelezen door acteurs, geprojecteerd, getekend en geprint en waar de zangers en muzikanten van Villa Voortman onder de leiding van Jean-Paul De Brabander, versterkt met het essemble ‘The Holy 7’ de feestelijk sfeer muzikaal zullen bijkleuren. Ook het publiek zal de gelegenheid krijgen thema’s en onderwerpen tot schrijven

RESERVATIE Minard

HET SCHRIJFATELIER ontstaan onder impuls van Dirk Pauwels, is een wekelijks moment waar de bezoekers van Villa Voortman en een tiental studenten op vraag en aangeven van professor Stijn Vanheule * wekelijks komen meeschrijven op basis van telkens verrassende opdrachten. Een uniek samenwerkingsproject waarin de kracht van het samenstromen van twee werelden vooral wederzijdse inspiratie én verbinding doet ontstaan.

*(“Waarom een psychose niet zo gek is.” Uitg. Lannoo Campus)

© foto Maarten Vanden Abeele