Steunen

roeien met de riemen die we hebben
roeien met de riemen die we hebben

 

schenkingen kunnen worden gestort op rekeningnummer

BE02 7350 4416 9340 op naam van Vrienden van Villa Voortman vzw

 

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project.

Schenkingen met fiscale aftrekbaarheid zijn ook mogelijk via de mecenaatsrekening van KBS:
De giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering
van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).
Stort hiervoor op de cultureel mecenaatsrekening 2017-L90009-000, beheerd door de Koning Boudewijnstichting,
op rekening BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting
opgepast: met gestructureerde melding ' 129/0009/00083 '

 

T-shirts villa Voortman te verkrijgen op Open Poort aan 15 euro
                                                       T Shirt Villa voormtan 15 euro te verkrijgen op de open poort