Functies van Villa Voortman

Naast onze visie die werd uitgewerkt door onze bezoekers, ontstond de nood om de functies van de Villa uit te werken. Wat kunnen we wel of niet verwachten in de Villa? Kriene en Pete brachten iedereen samen en zorgden voor een heldere synthese van de verschillende visievergaderingen.

DE DRIE FUNCTIES VAN ONTMOETINGSHUIS VILLA VOORTMAN:

ONTMOETING, CREATIVITEIT & ZORG

Er is een heel actieve wisselwerking tussen de drie functies van Villa Voortman: ontmoeting, creativiteit en zorg, maar ontmoeting staat absoluut centraal. Ontmoeting is het nodige vertrekpunt voor zowel de zorg, als de creativiteit. Ontmoeting creëert vertrouwen en een veilige sfeer wat de creatieve activiteiten en goede zorg van de Villa mogelijk maakt.

ONTMOETING

Het salon is onze gemeenschappelijk woonkamer. In het salon wordt er veel gepraat en gezwegen naar eigen wens. Het is een plaats voor gebruikers waar er niet gebruikt wordt. Het is een plaats waar we open kunnen zijn over gebruik en geestelijke gezondheid, elk op zijn individuele manier, niet dat we het daar constant over moeten hebben. Gezelligheid en verdraagzaamheid zijn belangrijke waarden. De koffie is gratis en à volonté.

Buitenstaanders, zoals kunstenaars en fotografen, die naar de Villa komen, moeten ook aan ontmoeting doen. Men komt uit isolatie door mensen te ontmoeten of door deelname aan creatieve activiteiten.

Dagelijks koken en eten wij samen, wat tof is en verbindend voelt.

Maandelijks vieren we Open Poort. Buitenstaanders zijn welkom in ons lokaal voor koffie, taart en entertainment – vooral muziek en poëzie. Dit is ons voornaamste kwartiermaken initiatief: ontmoeting met de wereld buiten de Villa. Aanwezig zijn buurtbewoners, lokale handelaars, begeleiders en cliënten van heel Gent en omstreken, studenten, kunstenaars, familie en vrienden van bezoekers en andere geïnteresseerden- twintig tot vijftig personen per maand. Zo bereikt Villa Voortman de hele stad met zijn boodschap van destigmatisering en onze eis voor inclusie, om gehoord te worden.

CREATIVITEIT

De regelmatige atelierwerking in Villa Voortman bestaat uit muziek, theater, plastische kunst, filosofie en poëzie. Hiernaast is er verscheidene creativiteit met ateliers zoals o.a. taalles, actua en yoga volgens wie er is en wat ze willen doen. Niets is verplicht. Ideeën van bezoekers worden actief uitgezocht. De creatieve activiteit wordt gedaan in groepen van mensen die elkaar al kennen en vertrouwen door de ontmoeting.

Muziek spelen in Villa Voortman is anders dan elders omdat je de mensen kent en vertrouwt. Wij spelen met wie er op dat moment aanwezig is of we repeteren voor optredens van onze gelegenheidsgroep ‘De Voortmannen’, of gewoon alleen oefenen.

Creativiteit speelt een grote rol in ons gevecht tegen stigma, o.a. door ons de kans te geven om te tonen wat we kunnen. Met ons theater en andere optredens (Open Poort, Indian Summer … ) hebben we bijna 3000 mensen bereikt in de laatste drie jaar en leggen we verbinding met de maatschappij. Wij willen stigma bestrijden, vooral het stigma tegen mensen die in de psychiatrie zijn geweest en dat tegen druggebruikers. Ook belangrijk in dat strijden is de poëziewerking. In de Villa leren we alles: van initiatie schrijfateliers tot optreden voor 400 mensen. De Villa telt negen dichters die schrijven en regelmatig optreden.

Filosofie. Villa Voortman is pluralistisch, wat betekent dat iedereen recht heeft op zijn eigen kijk op de dingen en dat verschillende perspectieven naast elkaar aanvaard worden. Het betekent dat geen enkele ideologie overheerst en het eist dat we zeer verdraagzaam zijn van elkaar. In de Villa mag je jezelf zijn en, als het iemand stoort, zullen ze je het wel laten weten. Communicatie is zo open mogelijk en de sfeer is tolerant, zelfs permissief, maar grenzen mogen op een assertieve manier gesteld worden.

ZORG

Belangrijk bij de zorgfuncties van de Villa is het aanbieden van zorg op maat, waarbij er wordt gehandeld vanuit een flexibiliteit naargelang de persoon en zijn vraag.

Veel bezoekers hebben slechte ervaringen gehad met zorgverleners. Ontmoeting is de weg naar goede zorg door vertrouwen in de hand te werken. In Villa Voortman leer je de begeleiders kennen in het Salon.

De Villa heeft douches en een bed voor gebruik overdag. Dagelijks warm eten vervult ook een zorgfunctie, naast zijn cruciale ontmoetingsfunctie. Voor meeste bezoekers is de Villa het eerste contactpunt met de hulpverlening en voor velen het enige.

WAT VILLA VOORTMAN NIET IS

  • Geen gestructureerd therapeutisch centrum

Wel kunnen sommige activiteiten een therapeutisch effect hebben

  • Geen psychiatrie, geen patiëntendossiers

Wel het documenteren via artistiek materiaal

  • Geen overdracht over patiënten zoals in ziekenhuizen

Wel een open gesprek ter ondersteuning van bezoekers

  • Geen OCMW:  geen bijstand, geld lenen of eten verdelen

Wel flexibiliteit bij het bieden van zorg

  • Geen dienst buiten de openingsuren

DEZE FUNCTIES ZIJN AANVULLEND OP ONZE VISIE EN MISIE