Steunen

roeien met de riemen die we hebben
roeien met de riemen die we hebben

schenkingen kunnen worden gestort op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404  (BIC BPOTBEB1)  met de volgende vermelding “Fonds Vrienden van Villa Voortman” of gestructureerde code ***019/0160/00036***. of via volgende link: 

https://donate.kbs-frb.be/actions/FFO-VillaVoortman

Schenkingen zijn fiscale aftrekbaar:
De giften vanaf 40 € per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering
van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).
De Koning Boudewijnstichting verleent hiervoor haar medewerking aan het project.

Voor gewone betalingen kan volgend rekeningnummer worden gebruikt

BE02 7350 4416 9340 op naam van Vrienden van Villa Voortman vzw

 

T-shirts villa Voortman te verkrijgen op Open Poort aan 15 euro
                                                       T Shirt Villa voormtan 15 euro te verkrijgen op de open poort