Vrienden van Villa Voortman

Februari 2016 werd de pluralistische VZW Vrienden van Villa Voortman opgericht. Zij stelt zich tot doel de sociaal-artistieke werking van Villa Voortman te ondersteunen en verder uit te bouwen om zo de idee van communale zorg concrete gestalte te geven. Daarvoor is de steun van het Psychiatrisch Centrum en de samenwerking met de stad Gent, de academische wereld, artistieke verenigingen, de zorg- en justitiële sector onontbeerlijk. Door al deze actoren te verzamelen rond het project Villa Voortman wil de VZW beroep doen op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die we hebben over het lot van de meest kwetsbaren van onze samenleving. Alhoewel therapie en artistieke ontplooiing in de Villa hand in hand gaan, blijft duidelijkheid over de verdeling van taken ook hier uiteraard geboden. Daar waar het Psychiatrisch Centrum Gent Sleidinge voor de continuïteit in de therapeutisch begeleiding en voor de operationele inbreng van personeel, huisvesting en facility management blijft zorgen, heeft de VZW zich tot opdracht gesteld de sociaal-artistieke projecten aan te brengen, ze te begeleiden en er de financiële middelen voor te vinden.

De Vrienden van Villa Voortman kijken niet zonder trots terug op het eerste pilootproject (het Villa Voortman Boek nav 5 jaar Villa Voortman) dat zij samen met de bezoekers, begeleiders en vrijwilligers actief hebben helpen opzetten. Het samenbrengen van het materiaal, het optekenen van getuigenissen en van de toekomstvisie van bezoekers en begeleiders heeft een bijzondere therapeutische dynamiek op gang gebracht. We hopen met deze publicatie Villa Voortman nog beter op de kaart te zetten en het maatschappelijk draagvlak ervoor te vergroten. De opbrengst van de verkoop van het boek vloeit terug naar de VZW Vrienden van Villa Voortman, die het geld integraal zal inzetten voor toekomstige sociaal-artistieke projecten.

Ook met die projecten willen we Villa Voortman helpen door nieuwe artistieke experimenten aan te moedigen en daarbij het therapeutisch proces te bevorderen en door het maatschappelijk draagvlak voor de Villa te vergroten. Door grotere publieke bewustwording en aanvaarding, willen we op termijn de beleidsmakers overtuigen om voor de artistieke begeleiding van deze uiterst kwetsbare groep burgers structureel meer middelen vrij te maken.

De Raad van Bestuur van de VZW Vrienden van Villa Voortman.

 projecten: Een haai in de boter // Misconnected // MuZee Oostende:Museum van eigenzin TAZ // Tentoonstelling (on)behandeld // Utopia Amsterdam // Utopia Minard Gent , Utopia TAZ en realisatie DVD // Boek 5 jaar Villa Voortman // Avanti! Vooruit Gent en Casino Kursaal Oostende

 

Met dit boek kijken we terug, kijken we vooruit, tonen we, spreken we, stamelen we.

boekkaft