'Villa Voortman' Het boek

voorstelling van het boek

Sinds 2010 is de vroegere villa van de 19de eeuwse textieldrukker Abraham Voortman langs de Gentse Blaisantvest – recht tegenover het nieuwe gerechtshof- de ontmoetingsplek voor een groep psychiatrische dubbeldiagnose patiënten. “Villa Voortman”, zoals het experiment heet, startte als een stedelijke antenne voor mannen en vrouwen die geen of moeilijk toegang hebben tot de klassieke psychiatrische hulpverlening. Het gaat om “daklozen” van de psychiatrie omdat ze vaak als ‘onbehandelbaar’ worden afgewezen en op ‘zwarte lijsten’ terechtkomen.

In Villa Voortman worden professionele krachten bijgestaan tot tal van vrijwilligers uit de directe, vaak kansarme buurten en de kernstad Gent. Zowel de groep als de individuele ‘bezoekers’ zoals de patiënten worden genoemd, krijgen in Villa Voortman niet alleen de kans om een zorg en een warm nest te vinden, om ergens bij te horen, relaties op te bouwen, om erkend te worden, zich veilig te voelen en nuttig te zijn. Ze krijgen de mogelijkheid om hun eigenheid aan te sterken en hun talenten, zeker hun artistieke, weer volop kansen te geven. Villa Voortman wil zich immers richten op de krachten van de ‘bezoekers’, niet op hun beperkingen. De artistieke activiteiten, waarmee een therapeutische effect wordt beoogd, vallen echter buiten de modale betoelagingsystemen.

Om die artistieke activiteiten, essentieel deel van het Villa Voortman-project, een duurzame basis te geven sloeg een groep Gentenaars de handen in mekaar als de Vrienden van Villa Voortman. Samen met de bezoekers van de Villa, talrijke vrijwilligers en de begeleiders werd de idee opgevat om het experiment Villa Voortman en het artistieke kunne van de ‘bezoekers’ te boek te stellen. Een boek niet ‘over’, maar ‘voor en door’.

Het boek telt 260 pagina’s en bevat zowel tekeningen, foto’s en teksten die de bezoekers zelf voorstelden uit eigen creaties. Op een bijhorende cd krijgen ook de muzikale talenten van Villa Voortman de kans om hun composities te delen. Met de verkoop van het boek willen de Vrienden van Villa Voortman voldoende euro’s bijeenkrijgen om de artistieke therapeutische poot van Villa Voortman een duurzaam karakter te geven.

Het boek is uitverkocht, maar onze Dichtbundel: "Wanneer ik schrijf naar een ander schrijf ik naar mezelf" is nog te verkrijgen via deze link