(On)behandeld

Over internering, schuld en boete

06.05.17 - 15.10.17

on behandeld

Tussen de veroordeelde misdadiger en de psychiatrische patiënt staat de geïnterneerde: iemand die een misdaad beging, maar die niet verantwoordelijk is voor zijn/haar daden als gevolg van een psychische problematiek. Ruim één op vier geïnterneerden in België wordt niet behandeld in een psychiatrisch centrum, maar verblijft achter slot en grendel. Ze krijgen amper hulp of begeleiding. België is daarvoor al meermaals door Europa veroordeeld. Internering is de 'moderne vergeetput van onze beschaving'. Onbehandeld wil deze problematiek en de complexiteit van de schuldvraag breder onder de aandacht brengen, want achter juridische uitspraken gaan mensen en verhalen schuil die al te vaak naar de achtergrond verdwijnen. Met een artistieke en muzikale bijdrage van Villa Voortman op 15.10.17 (On)behandeld. Over internering, schuld en boete wil het debat rond forensische psychiatrie voeden, en confronteert de historiek, de dwingende actualiteit en de regelgeving met verhalen van daders en slachtoffers. (On)behandeld is een samenwerking tussen de Orde van Vlaamse Balies, Handelsreizigers in ideeën en Museum Dr. Guislain.

foto's: Tine Pelleriaux