Visie

10 waarden en 2 regels
de paarse krokodil

10 waarden en 2 regels

De Villa Voortman Visie bestaat uit 10 waarden en 2 regels (normen) die de werking van de Villa vormgeven en bezielen.

1. Alternatief & Vernieuwend
2. Maximum RESPECT, Minimum Regels
3. Gezelligheid
4. Vertrouwen
5. Verdraagzaamheid & Diversiteit
6. Relativeren, Reflectie, Rust
7. Samenwerking
8. Creativiteit
9. Spontaniteit
10. Netwerking

1. ALTERNATIEF & VERNIEUWEND

Mensen zijn hier welkom, geen patiënten meer maar bezoekers. Hier is geen autoriteit gebaseerd op hiërarchie, geen macht toegepast door 1000 regels: hier helpen we elkaar, bezoekers en begeleiders, terwijl het in de maatschappij meestal ieder voor zich is. Bezoekers hebben zo veel mogelijk inspraak in wat er in de Villa gebeurt.

We komen hier vrijwillig heen, als bezoekers van de Villa en worden ook zo aangesproken. Hier kunnen we ook vrijwillig deelnemen aan verschillende activiteiten. We worden dus niet verplicht om mee te doen, er is geen enkele vorm van dwang. Het reilen en zeilen en programma van het ontmoetingshuis wordt besproken in een open wekelijkse vergadering met bezoekers en begeleiders samen.

De Villa is verplicht om vernieuwend te werken omdat de meeste bezoekers niet voldoende geholpen kunnen worden in het bestaande systeem. Voor elk van ons is iets nieuws nodig. Vooral willen bezoekers de huidige psychiatrie niet. We zijn geen patiënten met ziektes, maar individuele mensen, elk met zijn eigen uniek verhaal.

2. MAXIMUM RESPECT, MINUMUM REGELS

ALTIJD MAXIMUM RESPECT VOOR ELKAAR, slechts 2 regels

Alle bezoekers en begeleiders worden als gelijkwaardigen aangesproken. Iedereen wordt in zijn eigenheid en gedachten gerespecteerd.

Regel 1 – geen geweld, bedreigend gedrag, of intimidatie (noch psychisch noch fysisch).
Het spreekt voor zich dat het concept van Villa Voortman alleen maar kan werken als alle bezoekers zich veilig voelen. Gericht geweld is het tegenovergestelde van RESPECT.

Regel 2 – geen alcohol/drug gebruik tijdens of vóór een bezoek
Clean blijven overdag is voor veel bezoekers een belangrijke stap voorwaarts. Zo worden we geconfronteerd met de tijd: de kans om een ander dagbestedingspatroon en houding te ontwikkelen. Intoxicatie stoort onze werking.

3. GEZELLIGHEID

“Babbel met lotgenoten… Goed gevoel… Altijd welkom… Thuiskomst…”

In de Villa zijn we altijd welkom, ongeacht hoe het met ons gaat. In goede en slechte tijden kunnen we hier terecht om te babbelen met vrienden, samen te eten en een (aantal gratis) koffietje(s) te drinken . Het is belangrijk dat we samen kunnen genieten van een lekkere warme maaltijd (2 euro), van de gepassioneerde bereiding over het gezellig tafelen tot de noodzakelijke afwas.

“Iedereen apart, maar één geheel”

4. VERTROUWEN

In Villa Voortman is in de manier van omgaan en communicatie tussen bezoekers en begeleiders heel anders dan in de psychiatrie. Als gelijkwaardigen spreken wij elkaar aan ondanks de soms enorme verschillen in leefwerelden en ervaringen. Respect is iets waar iedere mens recht op heeft. Vertrouwen moet je (heel geduldig) winnen en altijd respecteren.

“Ik voel me hier begrepen. Als je je begrepen voelt, ben je half genezen.”

Door wederzijds RESPECT en vertrouwen (in plaats van autoriteit) wordt de drempel om open te communiceren lager. De begeleiders van Villa Voortman kunnen er tegen dat ze geplaagd worden.

5. VERDRAAGZAAMHEID & DIVERSITEIT

Velen van ons werden/worden vaak geconfronteerd met (extreme) vernedering. In de Villa ligt dat anders. Hier wordt nooit iemand uitgelachen. Hier gaan we RESPECTVOL om met elkaar, als broers & zussen in de strijd voor een beter leven. Zogenoemde vreemd gedrag mag hier bestaan, alles is normaal.

We zijn lotgenoten, maar toch allemaal verschillend. We leren van elkaar. Hier wordt geloof gelegd in mensen die op andere plaatsen vaak niet op dit geloof kunnen rekenen.

6. RELATIVEREN, REFLECTIE, RUST

In Villa Voortman kunnen we op adem komen. Ideeën en ervaringen uitwisselen met elkaar helpt ons om perspectief te krijgen op onze eigen situatie.

De uitwisselingen monden vaak uit in boeiende gesprekken, niet alleen over onze problemen, maar ook breder – over levenskunst, maatschappij en onze creatieve bezigheden. Weerspiegelingen.

Soms doemen problemen als een muur voor je op. In Villa Voortman krijgen we een zetje om over die muur heen te raken.

7. SAMENWERKING

Samen pakken we problemen één voor één aan. In de Villa krijgen we de tijd om een probleem te onderzoeken en te kaderen, eraan te werken en tot rust te komen.

Alles is bespreekbaar. Hier zijn geen taboes. Wel heerst er RESPECT voor anders mening. Pluralisme. Wij proberen om een positieve invloed te zijn op elkaar.

8. CREATIVITEIT

Velen van ons hebben een sterk ontwikkelde creatieve kant – muziek, schrijven, beeldhouwen, tekenen, levenskunst… In Villa Voortman wordt letterlijk en figuurlijk ruimte gemaakt voor expressie en creativiteit.

Er is een vrijwillig aanbod van ateliers (muziek, plastische kunst, filosofie, Speakers’ Corner, schrijfatelier, filmnamiddag…). Er zijn ook regelmatig korte projecten, waarbij kunstenaars of studenten van buiten komen samenwerken met bezoekers.

9 SPONTANITEIT

Bij Villa Voortman staat het woord ‘vrijwillig’ centraal. We omschrijven het ook als een vrij nest.

Er is geen vast rooster, je hoeft niet deel te nemen aan de aangeboden activiteiten… Dingen ontstaan spontaan, lopen soms mis, maar het is belangrijk dat we de verantwoordelijkheid krijgen om het uit onszelf te doen en oplossingen te zoeken.

Bijvoorbeeld: deze visie tekst is ontstaan uit brainstorming tussen bezoekers en samengesteld door een bezoeker. Initiatief voor activiteiten komt vaak van bezoekers.

10. NETWERKING

“Ik moest hier in het begin naartoe komen van het gerecht, maar nu is Villa Voorman een deel van mij geworden. Een tweede thuis, waar ik aan mijn problemen kan werken.”

We zijn mensen die vooruit willen gaan. De Villa is voor de meesten onder ons dan ook een tussenstop, waar kan gezocht worden naar een goede sociale omkadering op de verdere levensweg. Vooral de begeleiders van Villa Voortman streven naar goede contacten met andere mogelijke bronnen van hulp, andere hulpverleners in de stad die bezoekers kunnen helpen.

Villa Voortman past “Kwartier Maken” toe om te proberen de kloof tussen bezoekers en de maatschappij (bv buiten het drugmilieu) te dichten, onder andere door regelmatig de poorten te openen voor de buren (Open Poort – elke eerste donderdag van de maand – 14u tot 16u. Koffie en cake. Activiteit of entertainment).

LEES OOK DE FUNCTIES VAN DE VILLA